­
Norwegian

Helseøkonomi - en innføring i noen helseøkonomiske problemstillinger

Link to article:

[PDF]

Authors:

Erlandsen, E. and T. Iversen

Year:

1998

Reference:

Andre skrifter
SNF-arbeidsnotat nr 14

Summary

I dette notatet gir vi en innføring i noen helseøkonomiske problemstillinger. Notatet bygger på forelesninger holdt av Tor Iversen våren 1997 ved Universitetet i Oslo for hovedfagsstudenter i sosialøkonomi. Helseøkonomi er læren om hvordan ressurser allokeres til, og innenfor helsesektoren. Helseøkonomi bygger i særlig grad på mikroøkonomisk teori (velferdsteori, tilpasning under usikkerhet, spillteori, konsument- og produksjonsteori m.v.), og økonometri og statistikk er nyttige metodeverktøy.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health