­
Norwegian

Effektivitet og produktivitet i de statlige høgskolene

Authors:

Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund og Kjell Ove Kalhagen

Year:

1998

Reference:

Andre skrifter
SNF-rapport 14/98

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: