­
Norwegian

En analyse av teknisk effektivitet i pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner basert på Data Envelopment Analysis

Authors:

Erlandsen, Espen

Year:

1998

Reference:

Andre skrifter
SNF-arbeidsnotat 4/98

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: