­
Norwegian

Effektivitet og regulering i norsk elektrisitetsdistribusjon

Authors:

Kittelsen, Sverre A.C.

Year:

1994

Reference:

Andre skrifter
SNF-rapport 3/94

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: