­
Norwegian

Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner

Authors:

Erlandsen, Espen, Finn R. Førsund, Erik Hernæs og Siri B. Waalen

Year:

1997

Reference:

Andre skrifter
SNF-rapport 91/97

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: