­
Norwegian

Metoder og datagrunnlag for måling og forbedring av effektivitet og kvalitet i kommunal virksomhet

Authors:

Erlandsen, Espen og Finn R. Førsund

Year:

1996

Reference:

Andre skrifter
SNF-rapport 83/96

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: