­
Norwegian

Produktivitet i statlig sektor

Authors:

Andreassen, Jan, Finn R. Førsund, Erik Hernæs

Year:

1989

Reference:

Andre skrifter
Rapport nr 14 Senter for anvendt forskning

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: