­
Norwegian

Hvordan dekke behovet for sykepleiere

Authors:

Strøm, S.

Year:

2008

Reference:

Andre skrifter
RØST 1, 54-57

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd - HERO
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4105 - Panel data analysis of labor market related to health