­
Norwegian

Ansvarlige bedrifter, ansvarlige ansatte

Link to article:

[PDF]

Authors:

Nyborg, K.

Year:

2008

Reference:

Horisont

nr 2, 28-35

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3113 - Green consumers and producers