­
Norwegian

De lavtlønte idealistene

Authors:

Nyborg, K.

Year:

2008

Reference:

Minerva

nr 2

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health