­
Norwegian

Økonomiske analyser av klimaproblemet

Authors:

Hoel, M.

Year:

2008

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 6/7

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation