­
Norwegian

Kalkulasjonsrenten på lang sikt i en usikker verden

Authors:

Dalen, D.M., M. Hoel og S. Strøm

Year:

2008

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 8

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: