­
Norwegian

Norsk kraft i hundre år- utvikling og økonomisk teori

Authors:

Bye, T. og S. Strøm

Year:

2008

Reference:

Samfunnsøkonomen

Nr 6/7, 41-49

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: