­
Norwegian

Patenter i modeller med teknologisk vekst - en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Authors:

Berglann, H.

Year:

2008

Reference:

Samfunnsøkonomen

nr 4

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3144 - Post Kyoto Climate Agreements and Technological Innovation