­
Norwegian

Tjenestepensjon og mobilitet på arbeidsmarkedet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Falch, Nina Skrove

Year:

2008

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Denne rapporten undersøker hvorvidt arbeidstakere påvirkes av pensjonene de får når de velger hvor de skal jobbe. Dette gjøres ved å se på folks valg av sektor i 2001 og 2003. Datagrunnlaget er administrative registerdata, og til estimeringen benyttes en conditional logit-modell. Analysen finner en signifikant, men svært liten påvirkning av pensjon på valg av sektor.

Keywords:

Tjenestepensjon, mobilitet, diskrete valg, registerdata

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1306 - Occupational pensions and labour market mobility

ISBN:

978-82-7988-084-4

Contact:

n.s.falch@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet