­
Norwegian

Patenter i modeller med teknologisk vekst – en litteraturoversikt med vekt på klimapolitikk

Link to article:

[PDF]

Authors:

Berglann, Helge

Year:

2008

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 4

Summary

Denne artikkelen gir en oversikt over teoretisk litteratur som behandler patentsystemenes betydning for innovasjonsutvikling. En del av undersøkelsen sammenlikner evigvarende patenter med patenter som har begrenset levetid. Jeg er særlig interessert i hvordan konklusjonene fra den generelle litteraturen har blitt tatt hensyn til i arbeidene om teknologiutvikling og miljø. Ut i fra dette kommer jeg med forslag til hva framtidig økonomisk forskning på dette området bør fokusere på.

Keywords:

Forskning og utvikling; patentpolitikk; endogen vekst; miljø

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 6512 - R&D, Industry Dynamics and Public Policy

ISBN:

978-82-7988-083-7

Contact:

helge.berglann@frisch.uio.no

Financing:

Norges forskningsråd