­
Norwegian

Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Fevang, Elisabeth, Steinar Strøm og Erik Magnus Sæther

Year:

2008

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Jo høyere utdanning og/eller jo lengre yrkeserfaring arbeidstakeren har og/eller jo høyere lønte arbeidstakerne generelt er, desto klarere er privat sektors lønnslederposisjon. Kommunen og staten er lønnsleder blant enkelte lavere lønte arbeidstakere, dette gjelder spesielt blant personer med kort yrkeserfaring. Privat sektor løfter lønnstaket i fordelingen av lønn i den norske arbeidsstyrken, mens kommunene og staten løfter lønnsgulvet. Konkurransen om arbeidskraften som private bedrifter møter, er i liten grad knyttet til offentlig sektor; det er andre private aktører som er de hardeste konkurrentene i forhold til å rekruttere og beholde arbeidskraft.

Keywords:

Lønnsfordeling, kommune, stat, helseforetak og privat sektor

Project:

Oppdragsgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1362 - Is the county or state wage leader?

ISBN:

978-82-7988-082-0

Financing:

KS (Kommunenes interesse og arbeidsgiverorganisasjon) og staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).