­
Norwegian

Det norske avgiftssystemet for klimagasser

Link to article:

[PDF]

Authors:

Kverndokk, S.

Year:

2007

Reference:

Andre skrifter
RØST, no. 1, pp. 56-61

Summary

I denne artikkelen ser jeg på hvordan det norske avgiftssystemet for klimagasser ideelt sett burde vært utformet og sammenligner det med den politikken som føres. CO2-avgiften er flagget som Norges viktigste klimapolitiske virkemiddel, men har ikke vært riktig utformet hvis målsetningen er å få til betydelige reduksjoner i de nasjonale utslippene. Konkurransehensyn har vært viktigere for norske politikere enn utslippsreduksjoner. Det er lite som tyder på at dette vil endre seg med det første.

Project:

Oppdragsgiver: Offentlig utvalg via Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4341 - Sin taxes