­
Norwegian

Generisk bytte En økonometrisk studie av aktørenes og prisenes betydning for substitusjon

Link to article:

[PDF]

Authors:

Almendingen, Vivian

Year:

2007

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Jeg ser i denne studien på etterspørselen etter henholdsvis originalpreparater og generika, og ikke minst utviklingen i etterspørselen over perioder med ulike prisreguleringsregimer. Gjennom en ”conditional logit modell” studerer jeg hvordan ulike faktorer ved pasienten, legen og apoteket påvirker etterspørselen etter de to typene preparater – i tillegg til i hvor stor grad prisene spiller inn på valget.

Keywords:

Generika, originalpreparat, virkestoff, lege, pasient, apotek

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4111 - Government financing of drug consumption in Norway and the markets for pharmaceuticals

ISBN:

978-82-7988-076-9

Financing:

Norges forskningsråd