­
Norwegian

Inntektseffekter av utdannning i Norge - en litteraturoversikt

Link to article:

[PDF]

Authors:

Raaum, Oddbjørn

Year:

1999

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 2

Summary

Oversikten over norske empiriske studier av sammenhengen mellom personer utdanningsnivå og lønn (inntekt) viser blant annet at (i) Et ekstra år utdanning gir mellom 4,5 – 6 prosent høyere lønn, (ii) Lønnsseffekten er svært lik for kvinner og menn, men den er større i privat enn i offentlig sektor, (iii) Inntektseffekten av utdanning har vært rimelig stabil i Norge fram til begynnelsen av 1990-tallet, men enkelte studier peker på at inntektsforskjellene mellom utdanninggruppene i privat sektor har økt på 1990-tallet, (iv) Inntektsnivået for personer med mellomlange høyere utdanninger (14-16år) , spesielt i offentlig sektor, er svært lik inntekten blant de med tre-årig videregående og kun ett års høyere utdanning (v) Søskenstudier tyder på at samvariasjonen mellom utdanning og inntekt overvurderer den kausale effekten av utdanning, siden familiebakgrunn både påvirker utdanningskarriere og inntektspotensiale, (vi) Innvandrere fra ikke-vestlige land får mindre uttelling på arbeidsmarkedet for sin utdanning, men dette gjelder ikke innvandrere med utdanning fra Norge.

Keywords:

Utdanning, inntekt, avkastning

Project:

Oppdragsgiver: AAD, Inntektsavdelingen og Studiefinansieringsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1104 - Returns to education in Norway

ISBN:

82-7988-007-0