­
Norwegian

Lese- og tallforståelse, utdanning og arbeidsmarkedssuksess

Authors:

Bratsberg, B., Hægeland, T. and O. Raaum

Year:

2006

Reference:

Andre skrifter
Universitetet i Stavanger, Lesesenteret

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: