­
Norwegian

Dagpenger, jobbsøking og arbeidsledighetens varighet

Authors:

Røed, Knut

Year:

2006

Reference:

Tidsskrift for Velferdsforskning

Vol. 9 (3), 170-80

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Labour market exclusion