­
Norwegian

Veier ut av arbeidslivet - og inn igjen

Link to article:

[PDF]

Authors:

Røed, Knut

Year:

2006

Reference:

Andre skrifter
Arbeid, velferd og samfunn, 5-17

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1156 - Labour market exclusion