­
Norwegian

Ikke som før. Framtidas omsorgsutfordringer og strategier for å møte dem

Authors:

Barstad, S., Ø. Brandt og S. Kverndokk

Year:

2007

Reference:

Økonomisk forum

nr. 1, s. 10-16.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health