­
Norwegian

Økonomisk sykefraværsforskning: hva vet vi og hvor bør vi gå?

Link to article:

[PDF]

Authors:

Markussen, Simen

Year:

2007

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Nr 1, årgang 24, s. 63-81

Summary

Høsten 2006 ble sykefraværet debattert mer enn noen gang. Men hva vet vi egentlig om sykefravær? I denne artikkelen vil jeg forsøke å presentere relevant litteratur samt drøfte de vanligste teorimodellene som benyttes.

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1134 - A viable welfare state

Contact:

simen.markussen@frisch.uio.no