­
Norwegian

Sektoranalyser - Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser av effektiviseringspotensialer for utvalgte sektorer

Link to article:

[PDF]

Authors:

Førsund, Finn R.

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 9

Summary

En statlig etat transformerer generelt ressurser til tjenester. Formålet med å frembringe tjenester er å oppnå overordnete resultater i samsvar med de grunnleggende mål for en etat. To sentrale begreper kan defineres: ytre effektivitet og indre effektivitet. En dekomponering av effektivitetsproblemet i ytre og indre effektivitet bare er mulig hvis de faktiske tjenester en etat produserer kan bringes på felles måleenhet, f.eks. kroner. Nødvendig datagrunnlag og metoder for å måle effektivitetsbegrepene rent prinsipielt gjennomgås. Skatteetaten, forskning, trygdeetaten og arbeidsmarkedsetaten undersøkes mht hva som er gjort for å kartlegge effektiviseringspotensialer. Noen muligheter til å foreta nye analyser blir tatt opp.

Keywords:

Effektiviseringspotensial, ytre og indre effektivitet

Project:

Oppdragsgiver: Moderniseringsdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2361 - Critical analysis of state resources - pilot project

ISBN:

82-7988-074-7

Contact:

f.r.forsund@econ.uio.no

Financing:

Fornyings- og administrasjonsdepartementet