­
Norwegian

Større lønnsforskjeller i Norge: En følge av prestasjonslønn?

Authors:

Barth, E., B. Bratsberg, T. Hægeland og O. Raaum

Year:

2005

Reference:

Bokkapittel
i H. Torp (ed) Nytt Arbeidsliv: Medvirkning, inkludering og belønning, Gyldendal Akademisk

Summary

Lønnsforskjellene i Norge er fortsatt små, men siden 1990 har de høyeste lønnsinntektene økt mer enn middels og lave inntekter. De siste 10 årene har lavlønte også tapt i forhold til gjennomsnittsinntekten. Økningen i lønnsforskjeller har likevel vært moderat sammenliknet med utviklingen i mange andre land. I de senere år har bruken av prestasjonslønnsordninger i norsk arbeidsliv økt. Bedrifter med slike lønnsordninger har høyere lønn enn bedrifter uten slike ordninger. I tillegg er lønnsforskjellene internt større på bedrifter med prestasjonslønn. Økt vekt på prestasjonslønn har likevel hatt begrenset innvirkning på lønnsforskjellene i Norge.

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Strategic Institute Program on Labor Market and Pension Research