­
Norwegian

Enkle signaler i en kompleks verden. Forslag til et nasjonalt indikatorsett for bærekraftig utvikling

Link to article:

[PDF]

Authors:

Alfsen, K.H., Ø. Lone, E.M. Løbersli, T. Moe og K. Nyborg

Year:

2005

Reference:

Andre skrifter
Bærekraftsindikatorutvalget, Finansdepartementet NOU 2005:5

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: