­
Norwegian

Skolebidragsindikatorer for Oslo-skoler. Beregnet for avgangskarakterer fra grunnskolen for skoleårene 2002-2003 og 2003-2004

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hægeland, T., L.J. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes

Year:

2005

Reference:

Andre skrifter
Rapport 36, Statistisk sentralbyrå

Summary

I denne rapporten presenterer vi hovedresultater for skolebidragsindikatorer for Oslo-skoler. Vi har to hovedmålsetninger: Den ene er å se om indikatorer som beregnes på bakgrunn av Oslo-skolene avviker fra tilsvarende indikatorer for de samme skolene, men beregnet fra et datasett basert på hele landet, den andre målsetningen er å studere forskjellene mellom Oslo-skolene.

Project:

Oppdragsgiver: Statistisk sentralbyrå og Utdannings-og forskningsdept.
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1461 - Compulsory school grades

ISBN:

82-537-6898-2