­
Norwegian

Familiebakgrunn, skoleressurser og avgangskarakterer i norsk grunnskole. Utdanning 2005 - deltakelse og kompetanse

Authors:

Hægeland, T., L. Kirkebøen, O. Raaum og K.G. Salvanes

Year:

2005

Reference:

Statistiske analyser

74

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1171 - Student achievement: Social background and schools