­
Norwegian

Inntektsfordelingen i Norge, og forskjellige årsaker til ulikheter i pensjonsgivende inntekt

Link to article:

[PDF]

Authors:

Vestad, Ola Lotherington

Year:

2006

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 2

Summary

I dette arbeidsnotatet tar vi for oss forskjellige årsaker til ulikhet i pensjonsgivende inntekt, og vi forsøker å framheve betydningen av disse for inntektsfordelingen for ett bestemt år - 2001. Spesielt ønsker vi å belyse hvor stor del av ulikheten i pensjonsgivende inntekt som enten er et resultat av individuelle avveininger mellom arbeid og fritid (frivillig versus ufrivillig deltidsarbeid/ledighet), eller som kompenseres i systemet i form av pensjonsrettigheter (som omsorgsarbeid, avtjening av verneplikt og studier).

Keywords:

pensjonsgivende inntekt, inntektsfordeling, ulikhet

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1319 - Earnings inequality and pensions

ISBN:

82-7988-069-0

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no

Financing:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet