­
Norwegian

Analyse av aldersdifferensiert arbeidsgiveravgift

Link to article:

[PDF]

Authors:

Ellingsen, Gaute og Knut Røed

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 5

Summary

Sommeren 2002 ble det innført en ordning med fire prosentpoeng lavere arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 62 år. I denne rapporten undersøker vi om avgiftsreduksjonen påvirket sysselsettingsmønster og arbeidsledighet blant eldre arbeidstakere. Vi finner at det var en statistisk signifikant reduksjon i overgangsraten ut av arbeidslivet for aldersgruppen som ble omfattet av reformen, relativt til noe yngre arbeidstakere. Denne reduksjonen gjaldt imidlertid i første rekke overganger fra sysselsetting til uføretrygd, og vi er usikre på om dette i sin helhet kan tilskrives den reduserte arbeidsgiveravgiften eller om utviklingen (også) kan forklares av samtidige endringer i rutinene for tilståelse av uføretrygd. Vi finner ingen effekt av den nedsatte arbeidsgiveravgiften på sannsynligheten for at eldre arbeidssøkere skal få nytt arbeid.

Keywords:

seniorpolitikk, arbeidsgiveravgift, arbeidstilbud

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Strategic Institute Program on Labor Market and Pension Research

ISBN:

82-7988-068-2

Contact:

knut.roed@frisch.uio.no