­
Norwegian

Virker ungdomsgarantien?

Authors:

Hardoy, Inés, Knut Røed, Hege Torp, Tao Zhang

Year:

2006

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 23, No. 1

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1318 - Analysis of youth guarantee program using register data