­
Norwegian

Omstillinger og nedbemanninger blant pleiere ­ en belastning for Folketrygden?

Authors:

Fevang, Elisabeth og Knut Røed

Year:

2005

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

Vol. 22, No. 2

Project:

Oppdragsgiver: Arbeids- og sosialdepartementet og Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1391 - Strategic Institute Program on Labor Market and Pension Research

Contact:

elisabeht.fevang@frisch.uio.no