­
Norwegian

Aetats kvalifiserings- og opplæringstiltak - En empirisk analyse av seleksjon og virkninger

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hardoy, Ines, Knut Røed og Tao Zhang

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 4

Summary

Vi kartlegger og analyserer omfang, fordeling og effekter av kvalifiserings- og opplæringstiltak i Norge fra 1993 til 2003. Ved bruk av administrative registerdata og forløpanalyse og sannsynlighetsmatching evaluerer vi arbeidsmarkedsopplæringstiltak (AMO) for ordinære arbeidsledige og AMO og skolegang for yrkeshemmede. Samlet sett synes det klart at kvalifiserings- og opplæringstiltak har positive effekter for ordinære arbeidsledige mhp. jobbsannsynlighet etter deltagelse. For yrkeshemmede finner vi en tendens til at opplæringstiltak gir bedre resultater enn praksisplasser. Voksenrett til videregående utdanning synes å ha hatt svakt positive effekter mhp. rekruttering og gjennomføring av ordinær utdanning.

Keywords:

opplæringstiltak, effekt, seleksjon, voksenrett

Project:

Oppdragsgiver: ASD og UFD
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1317 - Analysis of Employment Office's training program using register data

ISBN:

82-7988-067-4

Contact:

tao.zhang@frisch.uio.no

Financing:

Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet