­
Norwegian

Evaluering av tilskuddsordningen for organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, Rolf og Jo Thori Lind

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 3

Summary

Rapporten tar for seg driftstilskuddet til organisasjoner for personer med nedsatt funksjonsevne. Driftstilskuddet gis i form av tre deler: Basis-, medlems- og skjønns-tilskudd. Rapporten drøfter hvordan regelendringen i 2005 har påvirket tilskuddet til organisasjonene, samt organisasjonenes insentivene til å slå seg sammen. Videre antydes hvordan ordningen kan justeres for å oppfylle Sosial- og helsedirektoratets målsettinger.

Keywords:

Tilskuddsordningen, funksjonshemmede,insentiv,organsiasjoner.

Project:

Oppdragsgiver: Sosial- og helsedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4481 - Disabled people

ISBN:

82-7988-066-6

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Financing:

Sosial- og helsedirektoratet