­
Norwegian

Optimale strategier i et to-kvotesystem

Link to article:

[PDF]

Authors:

Golombek, Rolf, Cathrine Hagem og Michael Hoel

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 2

Summary

Vi drøfter ulike faktorer som påvirker prisen på EU-kvoter, prisen på kyotokvoter og prisdifferansen mellom dem. Spesielt ser vi på hvordan bruk av kyotoavtalens fleksible mekanismer påvirker prisdifferansen mellom kvotesystemene. Vi vurder også hvordan norske myndigheter kan implementere EUs kvotesystem, og hvordan Norges handel med kyotokvoter kan organiseres.

Keywords:

Kvoter, Kyoto, EU, CDM, JI

Project:

Oppdragsgiver: Finansdepartementet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3341 - Optimal quota strategies

ISBN:

978-82-7988-063-9

Contact:

rolf.golombek@frisch.uio.no

Financing:

Finansdepartementet