­
Norwegian

Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hagen, Terje Per, Tor Iversen og Sverre AC Kittelsen

Year:

2005

Reference:

HERO Skrifter
Number in series: 14

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health

ISBN:

82-7756-160-1