­
Norwegian

Arbeidslediges reservasjonskrav

Authors:

Røed, K og Aabø, T.E.

Year:

1999

Reference:

Bokkapittel
I Torp (red.): Dagpengesystemene i Norden og tilpasningen på arbeidsmarkedet. TemaNord 1999: 572, Nordisk Ministerråd.

Project:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Unemployment insurance in the Nordic contries