­
Norwegian

Finansiering av tros- og livssynssamfunn

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hylland, Aanund

Year:

2006

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 1

Summary

Rapporten, som er utarbeidet etter oppdrag fra det offentlige stat/kirke-utvalget (NOU 2006:2), diskuterer ulike modeller for finansiering av tros- og livssynssamfunn. Det går et prinsipielt skille mellom frivillige ordninger basert på medlemskontingent e.l., og obligatoriske ordninger basert på en særskilt livssynsavgift eller offentlige bevilgninger finansiert av alminnelige skatter. Argumenter for og mot de ulike alternativene er drøftet, uten at noen bestemt konklusjon er truffet. Utgangspunktet er likebehandling av alle religioner og livssyn, men det er behov for særskilt drøfting av hva det betyr.

Keywords:

Stat/kirke-utvalget, trossamfunn, livssynssamfunn, finansiering, livssynsavgift, medlemskontigent

Project:

Oppdragsgiver: Det offentlige stat/kirke-utvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2491 - How should religious communities be financed?

ISBN:

82-7988-062-3

Contact:

frisch@frisch.uio.no

Financing:

Stat/kirke-utvalget