­
Norwegian

Analyse av produktivitet ved likningskontorene

Authors:

Førsund, Finn og Frode Lindseth

Year:

2004

Reference:

Andre skrifter
SKD 2004-058, Skattedirektoratet

Project:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2412 - Productivity Analysis in Tax Administration