­
Norwegian

Helseøkonomiske forskningsprogram (HERO). Kartlegging av produksjon og kostnader til offentlige og private leverandører av laboratorie- og røntgentjenester

Authors:

Hagen, Terje P., Iversen, Tor og Sverre A.C. Kittelsen

Year:

2005

Reference:

Andre skrifter
Undervedlegg til Riksrevisjonen Dokument nr. 3:3 (2005-2006)

Project:

Oppdragsgiver: Riksrevisjonen
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4451 - Payments to private suppliers of health laboratory services