­
Norwegian

Optimal Disease Eradication

Authors:

Barrett, S. and M. Hoel

Year:

2004

Reference:

Andre skrifter
Nota di Lavaro 50:2004, FEEM

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health