­
Norwegian

Like mange undersysselsatte som arbeidsledige, men hvor stor Arbeidskraftreserve utgjør de?

Authors:

Fevang, Elisabeth

Year:

2004

Reference:

Søkelys på arbeidslivet

nr 21, 177-185

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: