­
Norwegian

En dråpe i havet. Forskningens marginalproduktivitet

Authors:

Brekke, Kjell Arne

Year:

2004

Reference:

Økonomisk forum

årgang 58, nr 6, 40-43

Project:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: