­
Norwegian

Skatteunndragelse og arbeidstilbud En empirisk analyse av arbeidstilbudet når svart arbeid er en mulighet

Link to article:

[PDF]

Authors:

Simson, Kristine von

Year:

2004

Reference:

Frisch Rapport
Number in series: 10

Summary

Viktige forklaringsfaktorer til at enkelte velger å arbeide svart er blant annet bransjetilhørighet, økonomiske variable som inntekt og skattesatser, egne og andres holdninger til skatteunndragelse og muligheten hver enkelt har til å arbeide svart. De mest sentrale resultatene fra analysen er som følger: Jo mer sosialt akseptert skatteunndragelse er i samfunnet, desto større er sannsynligheten for at man selv velger å arbeide svart. I tillegg viser det seg at de som arbeider svart, også arbeider mer hvitt. En flat beskatning kombinert med bunnfradrag, resulterer i en økning i hvitt og en reduksjon i svart arbeidstilbud.

Keywords:

svart arbeid, skatteunndragelse

Project:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Tax Evasion in Norway

ISBN:

82-7988-056-9

Contact:

www.frisch.uio.no

Financing:

Skattedirektoratet