­
Norwegian

Kommentar til Pensjonskommisjonens innstilling

Link to article:

[PDF]

Authors:

Hernæs, Erik

Year:

2004

Reference:

Tidsskrift for Velferdsforskning

vol. 7, nr 2, 108-111

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Working life and welfare of the elderly