­
Norwegian

Arbeidsledighet og svart arbeid En empirisk analyse 1980-2003

Link to article:

[PDF]

Authors:

Dahl, Øyvind Johan

Year:

2004

Reference:

Frisch Arbeidsnotat
Number in series: 2

Keywords:

Svart arbeid, arbeidsledighet

Project:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Tax Evasion in Norway

ISBN:

82-7988-052-6

Contact:

o.j.dahl@econ.uio.no, www.frisch.uio.no

Financing:

Skattedirektoratet