­
Norwegian

Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke?

Authors:

Hoel, Michael

Year:

2003

Reference:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

117, 77-88

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Economics of health

Contact:

michael.hoel@econ.uio.no