­
Norwegian

Mulighetenes land? En sammenlikning av innteksprofiler for innvandrere til Norge og USA

Authors:

Barth, E., Bratsberg, B. og O. Raaum

Year:

2003

Reference:

Tidsskrift for samfunnsforskning

kommer

Project:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1152 - From centralized bargaining to individualized pay?